Logo Sítka 2020

O festivalu Sítko

Sítko je každoročně pořádaný festival Ateliéru divadla a výchovy na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění Brně.

Letos se bude konat již po osmnácté – a to od pátku 23. 10. do neděle 25. 10. 2020 v prostorech Divadelní fakulty JAMU a v Divadle na Orlí. Cílem festivalu je umožnit setkání všem zájemcům o divadelní vzdělávání, současným a budoucím studentům ateliéru a jeho absolventům, studentům ostatních oborů, pedagogům a odborníkům z oblasti divadelní výchovy.

Důležitou součástí festivalu je prezentace absolventských projektů a inscenací studentů bakalářského a magisterského programu, dále pak představení výstupů, které byly vytvořeny studenty ateliéru během akademického roku 2019/2020. Sítko rovněž představuje prostor pro vystoupení amatérských souborů pod vedením ateliérových absolventů. Setkávání, diskutování, konfrontace, inspirace, rozšíření obzorů v oblasti divadelního vzdělávání – tohle všechno je Sítko.

Rozbal to

trháme   sloupáváme   odhrnujeme   odkrýváme   rozbalujeme

Nejdeme po povrchu, zajímá nás, co se skrývá uvnitř.

Hledáme pohledy, myšlenky a významy.

Roztrhneme obal všednosti, zbavíme se klidu.

Okamžik vzrušení, který nás lechtá až do konečků prstů.

Nastal čas se vybarvit.